نمونه سوال ترم اول انشا


به نام خدا

نام و نام خانوادگی:                           امتحان انشای فارسی             پنجم دبستان ديماه 90                      وقت:70 دقیقه

1

به کدام کلمه نشانه ی ي«  نده» می توان افزود؟

راز      جوی    نیاز 

 

5/0

2

با کلمه های زیر جمله بسازید.

محیط زیست:...........................................................

خون سردی:........................................................

1

3

برای نهاد های زیر گزاره مناسب بنویسید.

پاییز ............................................................

مریم و مادرش ................................................

1

4

ضرب المثل در هم ریخته زیر را مرتب کن.

رنج- نمی آید- گنج - بدون – به دست

.............................................................................

1

5

با معانی متفاوت کلمه ی «رسید» دو جمله بسازید.

..........................................................................

..........................................................................

1

6

جمله ی زیر را به شکل دیگر بنویسید.

روز اوّل هر هفته فارسی داریم.

...............................................................

5/0

7

یک جمله بنویسید که مفعول داشته باشد.

..............................................................

5/0

8

برای کلمه های زیر معادل های فارسی بنویسید.

ترمینال :.............................    سایز:.............................

1

9

مترادف کلمه های زیر را بنویسید.

پژوهش:.......................................  حریق:.................................

1

10

با استفاده از حروف ربط «تا – امّا- و» متن کوتاهی بنویسید.

..........................................................................................

1

11

معنای عبارت های زیر را بنویسید.

وی را از فرزندان خود نیز عزیزتر می دانست.

.........................................................................................................

فتح لحظه ای از پای ننشست.

.........................................................................................................

5/1

12

از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کرده و انشایی را حداقل در هفت سطر بنویسید.

چگونه باشیم؟

داستان شجاعت یک رزمنده

موضوع انتخابی شما:

برای نوشتن هر موضوع از موارد زیر می توانید استفاده کنید:

  داستان شجاعت رزمنده :قدرت تخیل خود- یاد آوری داستانی که خوانده وفیلمی که مشاهده کرده اید

چگونه باشیم :ویژگی های اخلاقی –جسمانی –بهداشتی- رفتاری.:: آخرین مطالب ::.

» ( جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» ( جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» ( جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» نمونه سوال ترم اول انشا ( سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» املا درس 13 (روزی که باران می بارید) ( سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» سوالات درس به درس هدیه هاس آسمان پنجم ابتدایی ( سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» مجموعه سئوالات درس هدیه های آسمان ( سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» نمونه سوال امتحانی تاریخ پنجم ابتدایی ( سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» مجموعه سئوالات تاریخ و مدنی کلاس پنجم ابتدایی (درس به درس ) ( سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» مجموعه سوالات درس به درس جغرافی پایه پنجم ابتدایی ( سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» ( سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» ( سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ )